HPC Saulėtekis paraiškų teikimas 2019 I etapas

1. Saičiavimo projektas

1.1 Kontaktai

Pareiškėjas (vardas ir pavardė)
El. paštas
Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė)
Adresas
Tel., faks.
Pareiškėjo statusas

1.2 Skaičiavimo projektas

Mokslinis projektas arba tema, kuriems prašomi resursai
Planuojamo vykdyti mokslinio tyrimo ir (ar) eksperimento tikslas, uždaviniai
Pageidaujama APC paslaugų forma


Pageidaujamas atviros prieigos paslaugų gavimo laikotarpis *

1.3 Skaičiavimo planas

Numatomas vartotojų skaičius
Numatomi vartotojai (jų kontaktai)
Numatomas skaičiavimo planas
Užsakovo personalo, dirbsiančio su APC ištekliais, kvalifikacija
Papildoma, kita aktuali informacija